Vitamine E is een in vet oplosbare vitamine en wordt ook wel alfatocoferol genoemd. Er zijn meerdere tocoferolen maar alfatocoferol is de actieve vorm van vitamine E en daarmee de belangrijkste.

Wat is de functie van vitamine E?

Het lichaam heeft vitamine E nodig om de volgende processen te ondersteunen:

  • Reguleren van de stofwisseling
  • De aanmaak van rode bloedcellen
  • Het in stand houden van spier- en andere weefsels
  • Het in stand houden van de weerstand

Daarnaast is vitamine E van belang vanwege zijn rol als anti-oxidant. Deze anti-oxidant beschermt het lichaam tegen het ontstaan van schade door oxidatie van onverzadigde vetzuren en de mogelijke gevolgen daarvan zoals hart- en vaatziekten.

Waar zit vitamine E in?

Vitamine E

De belangrijkste leveranciers van vitamine E zijn: boter (halvarine, margarine, bak- en braadproducten) en olie. Ook in brood, graanproducten, noten, zaden, fruit en groenten zitten kleinere hoeveelheden vitamine E.

Vitamine E is gevoelig voor verhitten boven de 100°C en gaat tijdens het koken, bakken en braden gedeeltelijk verloren.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine E

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde mensen dagelijks nodig hebben.

Voor vitamine E gelden de volgende Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden in milligrammen per dag (mg/dag):

Leeftijd

Jongen / Man

Meisje / Vrouw

0 – 12 maanden

2,9 – 3,6 1)

2,9 – 3,6 1)

1 t/m 3 jaar

5,7

5,5

4 t/m 8 jaar

7,8

7,1

9 t/m 13 jaar

9,1 – 10,1 2)

8,3 – 9,5 3)

14 t/m 18 jaar

11,8 – 13,3 4)

10,6 – 11,0 5)

19 t/m 50 jaar

11,8 – 13,0 6)

9,3 – 9,9 7)

51 t/m 64 jaar

10,7

8,7

65+ jaar

9,4

8,3

1.) t/m 5 maanden 2,9 milligram per dag, vanaf 6 maanden 3,6 milligram per dag
2.) voor jongens t/m 9 jaar geldt 9,1 mg/dag, vanaf 10 jaar 10,1 mg/dag
3.) voor meisjes t/m 9 jaar geldt 8,3 mg/dag, vanaf 10 jaar 9,5 mg/dag
4.) voor jongens t/m 15 jaar geldt 11,8 mg/dag, vanaf 16 jaar 13,3 mg/dag
5.) voor meisjes t/m 15 jaar geldt 10,6 mg/dag, vanaf 16 jaar 11,0 mg/dag
6.) voor mannen t/m 21 jaar geldt 13,0 mg/dag, vanaf 22 jaar 11,8 mg/dag
7.) voor vrouwen t/m 21 jaar geldt 9,9 mg/dag, vanaf 22 jaar 9,3 mg/dag

De maximale hoeveelheid vitamine E per dag voor kinderen tot één jaar is vastgesteld op 100 milligram per dag. Voor volwassenen ligt het maximum op 300 mg vitamine E per dag.

Voor een compleet overzicht van alle aanbevolen hoeveelheden vitaminen en mineralen per leeftijdscategorie kunt u kijken op de pagina’s die staan onder het kopje dagelijkse behoefte

Sommige mensen hebben een aangepaste behoefte aan vitaminen en mineralen door bijvoorbeeld leefstijl, zwangerschap of ziekte. Kijk voor de aangepaste vitaminen- en mineralenbehoeften op de pagina’s die vallen onder speciale behoefte

Het gezondheidseffect van te weinig vitamine E

Vitamine E tekort komt zeer zelden voor. Een tekort is bijna alleen het gevolg van een ernstige stoornis in de opname van voedingsstoffen.

Het gezondheidseffect van te veel vitamine E

Er is tot op heden nog geen schadelijk effect van een overdosering vitamine E vastgesteld.