Vitamine C is een in water oplosbare vitamine en wordt ook wel ascorbinezuur genoemd. Vitamine C is verreweg de meest bekende vitamine. Het lichaam is niet in staat om zelf vitamine C te maken, daarom moeten we het via onze voeding binnenkrijgen.

Wat is de functie van vitamine C?

Vitamine C speelt een belangrijke rol bij heel veel processen in het lichaam. Vitamine C is onder andere van groot belang bij:

 • De vorming van bindweefsel (collageen)
 • De opname van ijzer uit de voeding
 • Het gezond houden van botten, tanden, huid en bloedvaten
 • Het op peil houden van de weerstand

Daarnaast is vitamine C van belang vanwege zijn rol als anti-oxidant. Een anti-oxidant beschermt het lichaam tegen het ontstaan van schade door oxidatie en de mogelijke gevolgen daarvan zoals hart- en vaatziekten en kanker. Sluitend bewijs hiervoor is nog niet geleverd.

Waar zit vitamine C in?

Vitamine C zit in fruit en dan met name in citrusvruchten, aardbeien, bessen en kiwi’s. Daarnaast zit er ook vitamine C in Vitamine Cgroenten (met name koolsoorten) en aardappelen.

Vitamine C is gevoelig voor (zon)licht en verhitten boven de 100°C en gaat tijdens het koken, bakken en braden gedeeltelijk verloren.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde mensen dagelijks nodig hebben.

Voor vitamine C gelden de volgende Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden in milligrammen per dag (mg/dag):

Leeftijd

Jongen / Man

Meisje / Vrouw

0 – 12 maanden

35

35

1 t/m 3 jaar

40

40

4 t/m 8 jaar

45

45

9 t/m 13 jaar

55

55

14 t/m 18 jaar

65

65

19 t/m 50 jaar

70

70

51 t/m 64 jaar

70

70

65+ jaar

70

70

De maximale hoeveelheid vitamine C per dag is vastgesteld op maximaal 2000 milligram per dag. Deze hoeveelheden kunnen eigenlijk alleen via hoog gedoseerde supplementen ingenomen worden en niet via een normaal voedingspatroon.

Voor een compleet overzicht van alle aanbevolen hoeveelheden vitaminen en mineralen per leeftijdscategorie kunt u kijken op de pagina’s die staan onder het kopje dagelijkse behoefte

Sommige mensen hebben een aangepaste behoefte aan vitaminen en mineralen door bijvoorbeeld leefstijl, zwangerschap of ziekte. Kijk voor de aangepaste vitaminen- en mineralenbehoeften op de pagina’s die vallen onder speciale behoefte

Het gezondheidseffect van te weinig vitamine C

Bij een langdurig en ernstig tekort aan vitamine C kunnen de volgende klachten optreden:Vitaminen

 • Verminderde weerstand
 • Vertraagde wondgenezing
 • Bloedend tandvlees
 • Onderhuidse bloedingen
 • Inwendige bloedingen
 • Pijn in de botten
 • Verminderde opbouw van bindweefsel

Het gezondheidseffect van te veel vitamine C

Een overschot aan vitamine C wordt via de urine uitgescheiden. Toch kunnen doseringen boven de 2 gram per dag diarree klachten geven. Het ontstaan van nierstenen door een overdosering vitamine C is nooit wetenschappelijk bewezen.