Vitamine B6 is een in water oplosbare vitamine en wordt ook wel pyridoxine genoemd. Vitamine B6 is één van de acht vitaminen van het vitamine B-complex. Het lichaam is niet in staat om zelf vitamine B6 te maken, daarom moeten we het via onze voeding binnenkrijgen. In onze voeding kan vitamine B6 voorkomen als pyridoxine, pyridoxamine en pyridoxal.

Wat is de functie van vitamine B6?

Vitamine B6 is een belangrijk vitamine voor verschillende processen in het lichaam. Vitamine B6 is onder andere betrokken bij:

 • De opbouw en afbraak van aminozuren (de bouwstenen van eiwitten)
 • De werking van bepaalde hormonen
 • De groei
 • De aanmaak van bloed
 • Een goede werking van de spijsvertering
 • Een goede werking van het zenuwstelsel

Waar zit vitamine B6 in?

Vitamine B6Vitamine B6 komt in veel verschillende voedingsmiddelen voor. Met name vis en vlees leveren veel vitamine B6. Daarnaast leveren eieren, brood, graanproducten, aardappelen, melk en melkproducten, peulvruchten en groenten ook vitamine B6.

Vitamine B6 is gevoelig voor (zon)licht en verhitten boven de 100°C en gaat tijdens het koken, bakken en braden gedeeltelijk verloren.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B6

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde mensen dagelijks nodig hebben.

Voor vitamine B6 gelden de volgende Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden in milligrammen per dag (mg/dag):

Leeftijd

Jongen / Man

Meisje / Vrouw

0 – 12 maanden

0,12 – 0,20 1)

0,12 – 0,20 1)

1 t/m 3 jaar

0,4

0,4

4 t/m 8 jaar

0,7

0,7

9 t/m 13 jaar

1,1

1,1

14 t/m 18 jaar

1,5

1,5

19 t/m 50 jaar

1,5

1,5

51 t/m 64 jaar

1,8

1,5

65+ jaar

1,8

1,5

1.) 0,12 mg/dag bij borstvoeding en 0,20 mg/dag bij flesvoeding

Het is niet goed om kinderen van 1 tot 3 jaar meer dan 5 milligram vitamine B6 te geven per dag. Voor volwassenen is de maximale hoeveelheid vastgesteld op maximaal 25 milligram per dag.  Deze hoeveelheden kunnen eigenlijk alleen via hoog gedoseerde supplementen ingenomen worden en niet via een normaal voedingspatroon.

Voor een compleet overzicht van alle aanbevolen hoeveelheden vitaminen en mineralen per leeftijdscategorie kunt u kijken op de pagina’s die staan onder het kopje dagelijkse behoefte

Sommige mensen hebben een aangepaste behoefte aan vitaminen en mineralen door bijvoorbeeld leefstijl, zwangerschap of ziekte. Kijk voor de aangepaste vitaminen- en mineralenbehoeften op de pagina’s die vallen Vitaminenonder speciale behoefte

Het gezondheidseffect van te weinig vitamine B6

In Nederland komt een tekort aan vitamine B6 nauwelijks voor omdat het in zoveel verschillende voedingsmiddelen zit. De voeding bevat daardoor bijna altijd voldoende vitamine B6. Mochten er toch tekorten ontstaan dan kan dat tot de volgende klachten leiden:

 • Bloedarmoede
 • Zenuwaandoeningen
 • Verminderde weerstand
 • Depressie
 • Vermoeidheid
 • Diarree
 • Stuipen (bij pasgeboren baby’tjes)

Het gezondheidseffect van te veel vitamine B6

Bij langdurig dagelijks gebruik van veel te hoge doseringen vitamine B6 (door het innemen van hoog gedoseerde vitaminesupplementen) kunnen de volgende klachten ontstaan:

 • Zenuwaandoeningen in de armen
 • Zenuwaandoeningen in de benen
 • Verslechtering van het geheugen