Vitamine B2 is een in water oplosbare vitamine en wordt ook wel riboflavine genoemd. Vitamine B2 is één van de acht vitaminen van het vitamine B-complex. Het lichaam is niet in staat om zelf vitamine B2 te maken, daarom moeten we het via onze voeding binnenkrijgen.

Wat is de functie van vitamine B2?

Vitamine B2 is onmisbaar in het lichaam bij het vrijmaken van energie uit voeding. Deze energie wordt gemaakt uit koolhydraten (suikers), eiwitten en vetten. De energie is essentieel voor het lichaam om te kunnen functioneren en voor een goede gezondheid.

Vitamine B2 is in uw lichaam daarnaast nodig voor:

  • Het in stand houden van een gezonde huid en gezond haar
  • Een goede werking van het zenuwstelsel
  • Een goede werking van de spijsvertering
  • De vorming van rode bloedcellen

Waar zit vitamine B2 in?

Vitamine B2Vitamine B2 zit in veel producten. Melk en melkproducten zijn de grootste leverancier van vitamine B2. Ook graanproducten, brood, vlees, vleeswaren, groenten en fruit leveren kleine hoeveelheden vitamine B2.

Vitamine B2 is redelijk stabiel bij verhitten maar is wel gevoelig voor (zon)licht. Bij langdurige blootstelling aan (zon)licht kan tot 80% van de vitamine B2 verloren gaan.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B2

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde mensen dagelijks nodig hebben.

Voor vitamine B2 gelden de volgende Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden in milligrammen per dag (mg/dag):

Leeftijd

Jongen / Man

Meisje / Vrouw

0 – 12 maanden

0,4

0,4

1 t/m 3 jaar

0,5

0,5

4 t/m 8 jaar

0,7

0,7

9 t/m 13 jaar

1,0

1,0

14 t/m 18 jaar

1,5

1,1

19 t/m 50 jaar

1,5

1,1

51 t/m 64 jaar

1,5

1,1

65+ jaar

1,5

1,1

Voor een compleet overzicht van alle aanbevolen hoeveelheden vitaminen en mineralen per leeftijdscategorie kunt u kijken op de pagina’s die staan onder het kopje dagelijkse behoefte

Sommige mensen hebben een aangepaste behoefte aan vitaminen en mineralen door bijvoorbeeld leefstijl, zwangerschap of ziekte. Kijk voor de aangepaste vitaminen- en mineralenbehoeften op de pagina’s die vallen onder speciale behoefte

Het gezondheidseffect van te weinig vitamine B2

Een tekort aan vitamine B2 kan leiden tot de volgende gezondheidsklachten:

  • Ontstekingen van de huid bij de mondhoeken
  • Ontstekingen aan de tong
  • Ontstekingen aan de huid van de neus
  • Te laag hemoglobinegehalte door vorming van te weinig rode bloedcellen
  • VermoeidheidVitamine

Het gezondheidseffect van te veel vitamine B2

Wanneer u meer vitamine B2 via uw voeding binnenkrijgt dan uw lichaam nodig heeft, is dit geen probleem. Er zijn geen nadelige gevolgen bekend van een te hoge vitamine B2 inname. U krijgt hier geen lichamelijke of psychische klachten van. Het teveel aan vitamine B2 verlaat uw lichaam via uw urine.