Vitamine B11 is een in water oplosbare vitamine en wordt ook wel foliumzuur genoemd. Vitamine B11 is één van de acht vitaminen van het vitamine B-complex. Het lichaam is niet in staat om zelf vitamine B11 te maken, daarom moeten we het via onze voeding binnenkrijgen.

Wat is de functie van vitamine B11?

Vitamine B11 is een belangrijk vitamine voor verschillende processen in het lichaam. Vitamine B11 is onder andere betrokken bij:

 • De groei
 • De vorming van DNA
 • Het goed functioneren van het zenuwstelsel
 • Het goed functioneren van het immuunsysteem
 • De aanmaak van witte en rode bloedcellen

Foliumzuur is erg belangrijk bij de vroege ontwikkeling van ongeboren kinderen, het is onder andere van groot belang bij de aanleg van het zenuwstelsel. Het advies is daarom om bij een kinderwens én de eerste 10 weken van de zwangerschap extra foliumzuur via een supplement te nemen. Kijk voor meer informatie over de speciale vitaminen behoefte tijdens zwangerschap op de pagina in verwachting

Waar zit vitamine B11 in?

Vitamine B11Vitamine B11 is één van de weinige vitaminen waarvan we niet altijd voldoende binnenkrijgen. Het is belangrijk voldoende en gevarieerd te eten. Vitamine B11 zit namelijk in verschillende voedingsmiddelen zoals: (groene) groenten, fruit, graanproducten en brood.

Vitamine B11 is gevoelig voor verhitten boven de 100°C en gaat tijdens het koken, bakken en braden gedeeltelijk verloren.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B11

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde mensen dagelijks nodig hebben.

Voor vitamine B11 gelden de volgende Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden in microgrammen per dag (mcg/dag):

Leeftijd

Jongen / Man

Meisje / Vrouw

0 – 12 maanden

50 – 60 1)

50 – 60 1)

1 t/m 3 jaar

85

85

4 t/m 8 jaar

150

150

9 t/m 13 jaar

225

225

14 t/m 18 jaar

300

300

19 t/m 50 jaar

300

300

51 t/m 64 jaar

300

300

65+ jaar

300

300

1.)   t/m 5 maanden wordt 50 microgram geadviseerd, vanaf 6 maanden 60 microgram per dag

Het is niet goed om kinderen van 1 tot 3 jaar meer dan 200 microgram vitamine B11 te geven per dag. Voor volwassenen is de maximale hoeveelheid vastgesteld op 1000 microgram per dag. Deze hoeveelheden kunnen eigenlijk alleen via hoog gedoseerde supplementen ingenomen worden en niet via een normaal voedingspatroon.

Voor een compleet overzicht van alle aanbevolen hoeveelheden vitaminen en mineralen per leeftijdscategorie kunt u kijken op de pagina’s die staan onder het kopje dagelijkse behoefte

VitaminenSommige mensen hebben een aangepaste behoefte aan vitaminen en mineralen door bijvoorbeeld leefstijl, zwangerschap of ziekte. Kijk voor de aangepaste vitaminen- en mineralenbehoeften op de pagina’s die vallen onder speciale behoefte

Het gezondheidseffect van te weinig vitamine B11

Ernstige tekorten aan vitamine B11 kan de volgende klachten tot gevolg hebben:

 • Bloedarmoede
 • Te kort aan rode en witte bloedcellen
 • Veranderingen in het beenmerg
 • Vermoeidheid
 • Verminderde eetlust
 • Gewichtsverlies
 • Darmstoornissen
 • Verminderde opname van voedingsstoffen
 • Geboorteafwijkingen zoals een open ruggetje

Het gezondheidseffect van te veel vitamine B11

Schadelijke gevolgen van een structureel te hoge inname van vitamine B11 uit de voeding zijn eigenlijk niet bekend. De mogelijkheid bestaat dat bij een (te) hoge dosering vitamine B11 uit supplementen klachten aan het zenuwstelsel door een vitamine B12 tekort kunnen verergeren.