Vitamine B1 is een in water oplosbare vitamine en wordt ook wel thiamine genoemd. Vitamine B1 is één van de acht vitaminen van het vitamine B-complex. Het lichaam is niet in staat om zelf vitamine B1 te maken, daarom moeten we het via onze voeding binnenkrijgen.

Wat is de functie van vitamine B1?

Vitamine B1 is in uw lichaam onder andere nodig voor:

 • Het omzetten van koolhydraten in energie
 • Een goede werking van de hartspier
 • Een goede werking van het zenuwstelsel

Vitamine B1 is onmisbaar in het lichaam bij het vrijmaken van energie uit voeding, met name uit koolhydraten (suikers). Deze energie is essentieel voor het lichaam om te kunnen functioneren.

Waar zit vitamine B1 in?

Vitamine B1Vitamine B1 zit in veel verschillende producten. Het komt veel voor in graanproducten en brood. Ook groenten, vlees, aardappelen, melk en melkproducten bevatten vitamine B1.

Vitamine B1 is gevoelig voor verhitten boven de 100°C en gaat tijdens het koken, bakken en braden gedeeltelijk verloren.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B1

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde mensen dagelijks nodig hebben.

Voor vitamine B1 gelden de volgende Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden in milligrammen per dag (mg/dag):

Leeftijd

Jongen / Man

Meisje / Vrouw

0 – 12 maanden

0,2

0,2

1 t/m 3 jaar

0,3

0,3

4 t/m 8 jaar

0,5

0,5

9 t/m 13 jaar

0,8

0,8

14 t/m 18 jaar

1,1

1,1

19 t/m 50 jaar

1,1

1,1

51 t/m 64 jaar

1,1

1,1

65+ jaar

1,1

1,1

Voor een compleet overzicht van alle aanbevolen hoeveelheden vitaminen en mineralen per leeftijdscategorie kunt u kijken op de pagina’s die staan onder het kopje dagelijkse behoefte

Sommige mensen hebben een aangepaste behoefte aan vitaminen en mineralen door bijvoorbeeld leefstijl, zwangerschap of ziekte. Kijk voor de aangepaste vitaminen- en mineralenbehoeften op de pagina’s die vallen onder speciale behoefte

Het gezondheidseffect van te weinig vitamine B1

De klachten die behoren bij een tekort aan vitamine B1 zijn:

 • Depressie
 • Snel geïrriteerd
 • Concentratieproblemen
 • Geheugenverlies
 • Verlies van gevoel in de benen
 • Hartklachten
 • Spierverlamming (beriberi, bestaat niet meer in de Westerse wereld)Vitamine
 • Verminderde eetlust
 • Gewichtsverlies
 • Maag- darmproblemen zoals misselijkheid

Een ernstig vitamine B1 tekort kan het gevolg zijn van langdurig overmatig alcoholgebruik in combinatie met voeding die arm is aan vitamine B1. De gevolgen hiervan zijn bekend onder de naam: Wernicke- Korsakoff-syndroom. Dit syndroom houdt in dat er psychische klachten optreden zoals: geheugenverlies, dementie en delirium.

Het gezondheidseffect van te veel vitamine B1

Wanneer u meer vitamine B1 via uw voeding binnenkrijgt dan uw lichaam nodig heeft, is dit geen probleem. Er zijn geen nadelige gevolgen bekend van een te hoge vitamine B1 inname. U krijgt hier geen lichamelijke of psychische klachten van. Het teveel aan vitamine B1 verlaat uw lichaam via uw urine.