De Gezondheidsraad heeft voor bijna alle vitaminen en mineralen in Nederland een Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid afgegeven. Deze aanbeveling vitaminen en mineralen verschilt voor mannen en vrouwen én per leeftijdscategorie. Dat heeft te maken met stofwisseling, lichaamsbouw en leeftijdsfase, een puber in de groei heeft bijvoorbeeld een andere behoefte aan voedingsstoffen dan een man van 65+.

Speciale vitaminenbehoefteDe Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid is een gemiddelde voor de betreffende leeftijdscategorie en het betreffende geslacht. Toch is deze waarde passend om aan de behoefte van 97,5% van deze bevolkingsgroep te voldoen.

Sommige mensen hebben een aangepaste behoefte aan vitaminen en mineralen door bijvoorbeeld leefstijl, zwangerschap of ziekte. Kijk voor de aangepaste vitaminen- en mineralenbehoeften op de volgende pagina’s: