Het is een misverstand om te denken dat zout en natrium hetzelfde zijn. Zout bestaat uit twee componenten, namelijk natrium en chloor (chloride).

Wat is de functie van natrium?

Natrium is een mineraal wat het lichaam nodig heeft om de volgende functies uit te kunnen oefenen:

  • Zorgen voor evenwicht in de vochthuishouding
  • Doorgeven van zenuwprikkels
  • Het samentrekken van de spieren
  • Op peil houden van de bloeddruk

Natrium werkt voor veel processen in het lichaam samen met kalium

Waar zit natrium in?

Van nature komt natrium in bijna alle voedingsmiddelen voor, een hele bekende leverancier van natrium is keukenzout.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid natrium

NatriumDe Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde mensen dagelijks nodig hebben.

Voor natrium heeft de Gezondheidsraad geen Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden vastgesteld. Wel wordt geadviseerd om het gebruik van (keuken)zout te beperken tot 6 gram per dag. Dit komt overeen met 2,4 gram natrium.

Voor een compleet overzicht van alle aanbevolen hoeveelheden vitaminen en mineralen per leeftijdscategorie kunt u kijken op de pagina’s die staan onder het kopje dagelijkse behoefte

Sommige mensen hebben een aangepaste behoefte aan vitaminen en mineralen door bijvoorbeeld leefstijl, zwangerschap of ziekte. Kijk voor de aangepaste vitaminen- en mineralenbehoeften op de pagina’s die vallen onder speciale behoefte

Het gezondheidseffect van te weinig natrium

Natrium zit van nature in zoveel voedingsmiddelen dat het haast onmogelijk is om onvoldoende natrium uit de voeding op te nemen. In uitzonderlijke situaties kan een tekort ontstaan, bijvoorbeeld in het geval van ernstige diarree. De kans op uitdroging neemt dan toe.

Het gezondheidseffect van te veel natrium

Het lichaam kan teveel natrium opnemen door bepaalde voedingsgewoonten. Zout toevoegen tijdens het bereiden van de maaltijd of regelmatig kant- en klaarproducten eten, zorgt voor een hoge natrium inname. Gezondheidseffecten van teveel natrium zijn:

  • Vocht vasthouden
  • Hoge bloeddruk
  • Nierbeschadigingen
  • Botontkalking

Teveel natrium gebruiken tast de opname van calcium aan. Dit vormt een risico voor het ontstaan van botontkalking. Wilt u meer weten over botontkalking en wat u zelf kunt doen om dit te voorkomen? Kijk dan op onze website osteoporose