Molybdeen is een spoorelement. Er is eigenlijk maar weinig bekend over dit spoorelement.

Wat is de functie van molybdeen?

Molybdeen is een belangrijk onderdeel van enzymen die nodig zijn voor de stofwisseling in het lichaam. Deze enzymen zorgen voor onder andere voor de opbouw en afbraak van eiwitten in ons lichaam.Molybdeen

Waar zit molybdeen in?

Molybdeen zit in de volgende voedingsmiddelen: peulvruchten, melk, brood en graanproducten, maar ook orgaanvlees, granen en noten leveren een bijdrage aan de molybdeen inname.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid molybdeen

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde mensen dagelijks nodig hebben.

Voor molybdeen heeft de Gezondheidsraad geen Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden vastgesteld.

Voor een compleet overzicht van alle aanbevolen hoeveelheden vitaminen en mineralen per leeftijdscategorie kunt u kijken op de pagina’s die staan onder het kopje dagelijkse behoefte

Sommige mensen hebben een aangepaste behoefte aan vitaminen en mineralen door bijvoorbeeld leefstijl, zwangerschap of ziekte. Kijk voor de aangepaste vitaminen- en mineralenbehoeften op de pagina’s die vallen onder speciale behoefte

Het gezondheidseffect van te weinig molybdeen

Er zijn tot op heden nog geen gezondheidseffecten van te weinig molybdeen bekend en beschreven.

Het gezondheidseffect van te veel molybdeen

Het is zeer onwaarschijnlijk dat het lichaam via de voeding teveel molybdeen opneemt. Gezondheidseffecten van een overschot molybdeen bij mensen zijn tot op heden niet bekend. Wel is bekend dat het lichaam door een hoge inname van molybdeen extra koper verliest via de urine.