Kalium is een mineraal wat, in samenwerking met bijvoorbeeld natrium en chloor, van belang is bij diverse processen in het lichaam.

Wat is de functie van kalium?

Kalium speelt bij verschillende belangrijke processen in het lichaam een rol. Kalium is onder andere betrokken bij:

 • Een goede werking van de hersenen
 • Het op peil houden van de vochthuishouding
 • Het in balans houden van de PH-waarde van het lichaam
 • Het doorgeven van prikkels in het zenuwstelsel
 • De werking van de spieren
 • Het op peil houden van de bloeddrukkalium
 • Het behouden van een normaal hartritme

Waar zit kalium in?

Kalium zit in veel verschillende voedingsmiddelen. Groente, aardappelen, vlees fruit, brood, melk en noten zijn bronnen van kalium. Bananen bevatten relatief veel kalium. Door gezond en gevarieerd te eten bevat de voeding voldoende kalium.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kalium

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde mensen dagelijks nodig hebben.

Voor kalium heeft de Gezondheidsraad geen Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden vastgesteld.

Voor een compleet overzicht van alle aanbevolen hoeveelheden vitaminen en mineralen per leeftijdscategorie kunt u kijken op de pagina’s die staan onder het kopje dagelijkse behoefte

Sommige mensen hebben een aangepaste behoefte aan vitaminen en mineralen door bijvoorbeeld leefstijl, zwangerschap of ziekte. Kijk voor de aangepaste vitaminen- en mineralenbehoeften op de pagina’s die vallen onder speciale behoefte

Het gezondheidseffect van te weinig kalium

Een tekort aan kalium komt niet zo maar voor omdat het lichaam via de nieren in staat is om het kaliumgehalte op peil te houden. Een tekort kan ontstaan door hevig overgeven en/of diarree en door het gebruik van plaspillen (diureticum). De klachten die kunnen wijzen op een kaliumtekort zijn:

 • Verminderde eetlust
 • Misselijkheid
 • Buikkrampen
 • Spierzwakte
 • Lusteloosheid
 • Hartritmestoornissen (in ernstige gevallen)

Het gezondheidseffect van te veel kalium

De nieren houden het kaliumgehalte van het lichaam op peil. Het te veel aan kalium verlaat via de urine het lichaam. Hoeveel kalium het lichaam verlaat, is ook afhankelijk van de hoeveelheid natrium in het lichaam. Als veel natrium het lichaam verlaat, neemt ook de uitscheiding van kalium toe.

Een te hoge hoeveelheid kalium innemen via de voeding is praktisch onmogelijk. Komt dit door het gebruik van supplementen toch voor dan kan het leiden tot spierzwakte, depressie, verwarring en in het ergste geval tot een hartstilstand. Voorzichtigheid met supplementen is geboden en er wordt geadviseerd om het gebruik hiervan altijd te overleggen met een arts.