Fosfor wordt ook wel fosfaat genoemd en is een mineraal dat belangrijk is voor een goede gezondheid. De opname van fosfor wordt negatief beïnvloedt door het gebruik van maagzuur remmende medicijnen en calciumcarbonaat. Calciumcarbonaat zit in calciumsupplementen.

Wat is de functie van fosfor?

Fosfor heeft een aantal functies in het lichaam. Fosfor is onder andere betrokken bij:

  • Stevig en gezond houden van de tanden samen met calcium
  • Stevig en gezond houden van de botten samen met calcium
  • Overdracht van zenuwimpulsen
  • Energiestofwisseling in het lichaam

Naast deze functies vormt fosfor ook een onderdeel van DNA.

FosforWaar zit fosfor in?

Fosfor zit in veel verschillende voedingsmiddelen. Leverancier van fosfor zijn: volkorenproducten, melk, melkproducten, peulvruchten, vlees en vis.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid fosfor

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde mensen dagelijks nodig hebben.

Voor fosfor gelden de volgende Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden in milligrammen per dag (mg/dag):

Leeftijd

Jongen / Man

Meisje / Vrouw

0 – 12 maanden

35 – 50 1)

35 – 50 1)

1 t/m 3 jaar

400 – 800

400 – 800

4 t/m 8 jaar

400 – 1200 2)

400 – 1200 2)

9 t/m 13 jaar

600 – 1800 3)

600 – 1400 4)

14 t/m 18 jaar

900 – 1800

700 – 1400

19 t/m 50 jaar

700 – 1400

700 – 1400

51 t/m 64 jaar

700 – 1150

700 – 1150

65+ jaar

700 – 1150

700 – 1150

1.) geldt alleen bij flesvoeding
2.) t/m 6 jaar geldt 400-800 mg/dag, vanaf 7 jaar 600 – 1200 mg/dag
3.) voor jongens t/m 9 jaar geldt 600-1200 mg/dag, vanaf 10 jaar 900 – 1800 mg/dag
4.) voor meisjes t/m 9 jaar geldt 600-1200 mg/dag, vanaf 10 jaar 700 – 1400 mg/dag

De Gezondheidsraad heeft de maximale inname van fosfor voor volwassenen vastgelegd op 4000 milligram per dag.

Voor een compleet overzicht van alle aanbevolen hoeveelheden vitaminen en mineralen per leeftijdscategorie kunt u kijken op de pagina’s die staan onder het kopje dagelijkse behoefte

Sommige mensen hebben een aangepaste behoefte aan vitaminen en mineralen door bijvoorbeeld leefstijl, zwangerschap of ziekte. Kijk voor de aangepaste vitaminen- en mineralenbehoeften op de pagina’s die vallen onder speciale behoefte

Het gezondheidseffect van te weinig fosfor

Iedereen die gezond en gevarieerd eet, krijgt voldoende fosfor binnen. Fosfor komt in zoveel verschillende voedingsmiddelen voor dat een tekort bijna niet mogelijk is. Alleen door langdurig gebruik van veel medicijnen, zoals bijvoorbeeld maagzuurremmers, kan een tekort ontstaan. De klachten die Vitaminenbij een fosfortekort passen zijn:

  • Spierpijn
  • Bloedarmoede
  • Pijn in de botten
  • Gebrek aan eetlust
  • Ontstaan van nierstenen
  • Toegenomen gevoeligheid voor infecties

Het gezondheidseffect van te veel fosfor

Bij een normaal voedingspatroon wordt niet teveel fosfor ingenomen. Een overschot aan fosfor in het lichaam kan ontstaan wanneer de nieren niet goed functioneren. Het gevolg voor de gezondheid kan op den duur botontkalking zijn door een verhoogde botstofwisseling. Uitgebreide informatie over botontkalking vindt u op onze website osteoporose. Ook kan door een te hoge inname van fosfor de opname van ijzer, zink en koper negatief worden beïnvloed net als de productie van vitamine D in het lichaam.