Chroom is een mineraal in onze voeding waar minder van bekend is dan van andere vitaminen en mineralen. Chroom wordt ook wel chromium genoemd en soms ook de glucosetolerantiefactor (GTF) vanwege de rol van dit mineraal bij de werking van insuline. De opname in het lichaam wordt positief beïnvloed door de inname van voldoende vitamine C

Wat is de functie van chroom?

Over chroom is nog veel onbekend. Wel is duidelijk dat chroom een rol speelt bij:

  • De werking van insuline in het lichaam
  • Het op orde houden van de bloedsuikerspiegel
  • De werking van de koolhydraatstofwisseling
  • De werking van de vetstofwisseling

Er wordt gezegd dat chroom een positieve invloed heeft op het bloedsuikergehalte van mensen met suikerziekte (diabetes type 2). Voor mensen zonder diabetes type 2 geldt dit niet. Er is ook geen wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van chroomsupplementen de eetlust remt, zoals wel eens wordt beweerd.

ChroomWaar zit chroom in?

Chroom zit in volkoren graanproducten, groenten en fruit. In vlees en zuivelproducten zit ook chroom maar wel minder dan in de hiervoor genoemde voedingsmiddelen. Omdat er nog relatief veel onbekend is over chroom zijn er op dit moment geen andere voedingsmiddelen bekend waar chroom in zit.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid chroom

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde mensen dagelijks nodig hebben.

Voor chroom heeft de Gezondheidsraad geen Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden vastgesteld.

Voor een compleet overzicht van alle aanbevolen hoeveelheden vitaminen en mineralen per leeftijdscategorie kunt u kijken op de pagina’s die staan onder het kopje dagelijkse behoefte

Sommige mensen hebben een aangepaste behoefte aan vitaminen en mineralen door bijvoorbeeld leefstijl, zwangerschap of ziekte. Kijk voor de aangepaste vitaminen- en mineralenbehoeften op de pagina’s die vallen onder speciale behoefte

Het gezondheidseffect van te weinig chroom

Voor zover bekend komt een tekort aan chroom in de voeding in Nederland niet voor. Het advies is om voldoende gevarieerd te eten om op die manier alle benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen. Een tekort kan alleen optreden wanneer iemand ernstig ondervoed is of wanneer er sprake is van een ernstig afwijkende opname van voedingsstoffen.

De klachten die op een chroomtekort kunnen wijzen zijn:

  • Hoge glucose waarden in het bloed
  • Verhoogde cholesterolwaarden in het bloed
  • Gewichtsverlies

Het gezondheidseffect van te veel chroom

Er zijn geen schadelijke gezondheidseffecten bekend van een te hoge inname van chroom via de voeding.