Gezondheid… voor de meeste mensen zo vanzelfsprekend dat we er niet veel bij stil staan. Tot het moment dat het mis gaat en gezondheid helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is.

GezondheidGezondheid wordt in het woordenboek omschreven als: “een toestand van algeheel welbevinden waarbij er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte.”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een andere definitie, deze luidt: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.”

Een goede gezondheid bestaat uit veel verschillende onderdelen en is sterk gekoppeld aan een gezonde leefstijl. Maar hoe pak je een gezonde leefstijl aan? Twee punten die daarbij van belang zijn hebben te maken met voeding en lichaamsbeweging. Daarom besteden we hier aandacht aan op de volgende twee pagina’s: