De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde volwassenen dagelijks nodig hebben.

VolwassenenDe Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid vitaminen en mineralen verschilt voor mannen en vrouwen én per leeftijdscategorie. Dat heeft te maken met stofwisseling, lichaamsbouw en leeftijdsfase, een jonge man van 26 heeft een andere behoefte aan voedingsstoffen dan bijvoorbeeld een vrouw in de overgang.

De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid is een gemiddelde voor de betreffende leeftijdscategorie en het betreffende geslacht. Toch is deze waarde passend om aan de behoefte van 97,5% van deze bevolkingsgroep te voldoen.

De Gezondheidsraad heeft voor bijna alle vitaminen en mineralen in Nederland een aanbeveling afgegeven. Deze treft u aan voor volwassenen binnen de verschillende leeftijdscategorieën op de volgende pagina’s: