De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde kinderen en jongeren dagelijks nodig hebben.

De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid vitaminen en mineralen verschilt voor jongens en meisjes én per leeftijdscategorie. Dat heeft te maken met stofwisseling, lichaamsbouw en leeftijdsfase, een baby’tje heeft een andere behoefte aan voedingsstoffen dan bijvoorbeeld een kleuter van 4 of een puber van 15.

De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid is een gemiddelde voor de betreffende leeftijdscategorie en het betreffende geslacht. Toch is deze waarde passend om aan de behoefte van 97,5% van deze bevolkingsgroep te voldoen.

De Gezondheidsraad heeft voor bijna alle vitaminen en mineralen in Nederland een aanbeveling afgegeven. Deze treft u aan voor kinderen binnen de verschillende leeftijdscategorieën op de volgende pagina’s:Kinderen en jongeren