De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak de regering en het parlement adviseren op het gebied van de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) een aanbeveling hoeveel vitaminen en mineralen gezonde mensen dagelijks nodig hebben.

Dagelijkse behoefteDe Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid vitaminen en mineralen verschilt voor mannen en vrouwen én per leeftijdscategorie. Dit verschil heeft te maken met stofwisseling, lichaamsbouw en leeftijdsfase, een puber in de groei heeft bijvoorbeeld een andere behoefte aan voedingsstoffen dan een man van 65+.

De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid is een gemiddelde voor de betreffende leeftijdscategorie en het betreffende geslacht. Toch is deze waarde passend om aan de behoefte van 97,5% van deze bevolkingsgroep te voldoen.

De Gezondheidsraad heeft voor bijna alle vitaminen en mineralen in Nederland een aanbeveling afgegeven. Deze treft u aan voor de verschillende leeftijdscategorieën op de volgende pagina’s: